J
elaković & Partneri, odvjetničko društvo j.t.d. - new web site under construction
 


Address:
Zagrebačka 61/III, HR-
42 000 Varaždin, Croatia
Team: Krešimir Jelaković, Silvija Mlinarić Talan, Ivana Hruškar, Mislav Ptiček
Telephone: +38542421588
Fax: +38542421589
E-mails:  kresimir.jelakovic@jelakovic.com, silvija.talan@jelakovic.com, ivana.hruskar@jelakovic.com, mislav.pticek@jelakovic.com


 


Morate se prijaviti da biste mogli dodavati gadgete vidljive samo Vama